Tin mới: THÔNG BÁO HỦY VIỆC TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG & HỌC BỔNG KOVA NĂM 2020 (DÀNH CHO SINH VIÊN) TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
Gia đình

Quyền lợi đặc biệt của sinh viên

Tham gia KOVA Prize Alumni

Trở thành thành viên của cộng đồng KOVA Prize Alumni, ngôi nhà thứ hai, nơi các bạn cùng nhau chia sẻ kiến thức, kỹ năng và được Giải thưởng KOVA tiếp tục dõi bước, có những hình thức giúp đỡ kịp thời.

Tham gia KOVA Prize Alumni

Được truyền cảm hứng & động lực

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.