Tin mới:

Quy trình xét Giải

 • * Lưu ý:

  Dưới đây là các bước thường diễn ra trong năm. Tùy theo điều kiện thực tế của từng năm, Giải thưởng sẽ có sự thay đổi hay điều chỉnh cho phù hợp.
 • Giai đoạn 1

  Công bố thông tin về giải thưởng trong năm

  Tháng 5 - Tháng 6
 • Giai đoạn 2

  Ban Vận hành thu thập, tìm hiểu thêm thông tin về ứng viên

  Tháng 7 - Tháng 8
 • Giai đoạn 3

  Họp đưa ra kết quả

  Tháng 9 - Tháng 10
 • Giai đoạn 4

  Thông báo Kết quả và Trao giải

  Tháng 10 - Tháng 11
3
1