Tin mới: Giải thưởng KOVA lần thứ 18 (năm 2020) chính thức khởi động

Quy trình xét Giải

 • Giai đoạn 1

  Phát động giải thưởng trên cả nước

  Tháng 5 - Tháng 6
 • Giai đoạn 2

  Thẩm định - Sơ loại

  Tháng 7 - Tháng 8
 • Giai đoạn 3

  Họp Ủy Ban giải thưởng - Xét duyệt

  Tháng 9 - Tháng 10
 • Giai đoạn 4

  Công bố Kết quả và Trao giải

  Tháng 10 - Tháng 11
3
2
1