Tin mới:
Quyền lợi

Quyền lợi chung

Hạng mục Kiến tạo

Tiền mặt: 50 triệu đồng (Giải Tập thể)
30 triệu đồng (Giải Cá nhân)
Chứng nhận và kỉ niệm chương

Hạng mục Sống đẹp

Tiền mặt: 30 triệu đồng (Giải Tập thể)
20 triệu đồng (Giải Cá nhân)
Chứng nhận và kỉ niệm chương

Hạng mục Triển vọng

Giá trị tiền mặt 10 triệu đồng/ Giải
Chứng nhận

Hạng mục Nghị lực

Giá trị tiền mặt 10 triệu đồng/ Học bổng
Chứng nhận

Ngoài giá trị Giải bằng tiền mặt, KOVA còn tài trợ các chi phí liên quan để đi nhận Giải ( Áp dụng với người đạt Giải đang sinh sống và làm việc ở các địa phương khác nơi tổ chức lễ ), gồm:

Chi phí đi lại 2 chiều

Chi phí đi lại 2 chiều
(Máy bay/ tàu hỏa/ xe ô tô, phù hợp với khoảng cách địa lý)

Địa điểm lưu trú

Địa điểm lưu trú

Bố trí các bữa ăn có liên quan

Bố trí các bữa ăn có liên quan

Mua bảo hiểm trong những ngày dự lễ

Mua bảo hiểm trong những ngày dự lễ

Tài trợ thêm

Tài trợ thêm
(Cho người thân/ địa phương đưa đi tham dự trong trường hợp người đạt giải bị khuyết tật/ trên 60 tuổi không có khả năng đi lại một mình)