Tin mới:
Tham quan, trải nghiệm

Quyền lợi đặc biệt của sinh viên

Tham quan, trải nghiệm

Sinh viên từ các nơi trên cả nước có cơ hội đến thăm những địa điểm văn hóa lịch sử (tùy vào địa điểm tổ chức hàng năm).

Hình 1: Tòa nhà Quốc hội tại Hà Nội 

Hình 2: Văn Miếu Quốc Tử Giám tại Hà Nội

Hình 3: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.HCM

Hình 4: Phủ Chủ tịch tại Hà Nội

Hình 5: Bưu điện Trung tâm Thành Phố tại TP.HCM

Tham quan, trải nghiệm

2

3

4

5