Tin mới: Giải thưởng KOVA lần thứ 18 (năm 2020) chính thức khởi động
Tham quan, trải nghiệm

Quyền lợi đặc biệt của sinh viên

Tham quan, trải nghiệm

Sinh viên đến từ khắp mọi miền có cơ hội khám phá những địa điểm giàu ý nghĩa văn hóa & lịch sử, từ đó xây dựng lòng tự hào dân tộc và bồi đắp động lực cho những thành công trong tương lai.

Hình 1: Tòa nhà Quốc hội tại Hà Nội 

Hình 2: Văn Miếu Quốc Tử Giám tại Hà Nội

Hình 3: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.HCM

Hình 4: Phủ Chủ tịch tại Hà Nội

Hình 5: Bưu điện Trung tâm Thành Phố tại TP.HCM

Tham quan, trải nghiệm

2

3

4

5