Tin mới: THÔNG BÁO TOÀN BỘ TIỀN THƯỞNG VÀ HỌC BỔNG KOVA PRIZE 2020 CÙNG VỚI BỘ QUÀ TẶNG ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN SINH VIÊN
Cảm hứng

Quyền lợi đặc biệt của sinh viên

Được truyền cảm hứng & động lực

Giải thưởng KOVA mang đến cho các em Sinh viên cơ hội được giao lưu, gặp gỡ các thế hệ đi trước và những tấm gương xuất sắc cùng đạt Giải, giúp các em có thêm sự chia sẻ và động lực để tiếp tục phấn đấu. Tùy theo điều kiện thực tế hàng năm, chuỗi hoạt động trước lễ có sự tham gia chia sẻ và truyền cảm hứng từ một số khách mời có tầm ảnh hưởng trong xã hội.

Được truyền cảm hứng & động lực

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.