Sinh viên tiêu biểu

Nguyễn Đại Hữu

Đại học Khoa học Huế

Khi còn là SV em là một thành viên gương mẫu của khoa, đứng đầu danh sách học tập và nhận được học bổng tất cả các kỳ trong 4 năm đại học. Từ năm 2, được thầy PGS.TS Đỗ Quang Thiên mời tham gia , hỗ trợ làm các đề tài NCKH từ cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ. Và sau này em đã mạnh dạng làm chủ nhiệm đề tài cấp trường và đoạt giải tốt, khen thưởng SV xuất sắc cấp khoa và trường, từng nhận học bổng FUYO.

Sinh viên tiêu biểu