Sinh viên tiêu biểu

Hồ Minh Duy

Đại học Y Dược Huế

Trong năm 2015-2016 đến nay em vẫn đạt thành tích 2 học kì xuất sắc và 1 học kì giỏi, 2 bằng khen của Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh Thừa Thiên Huế về thành tích tình nguyện, tham gia hoạt động Đoàn, Gương sáng SV Đại học Huế 2 giai đoạn liên tiếp 2011-2013, 2013-2015, SV điển hình tiên tiến Trường Đại học Y Dược Huế giai đoạn 2010-2015, và tiếp tục tham gia nghiên cứu các đề tài NCKH ở SV, giải KK Hội nghị NCKH SV Đại học Y dược Huế 2015, Đề tài đăng trên Tạp chí Y Dược Học 20, giải KK Hội nghị NCKH SV Đại học Y dược Huế 2015, Đề tài đăng trên Tạp chí Y Dược Học 2015, Phần thưởng do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Bằng khen TW Hội SV Việt Nam (SV 5 Tốt cấp TW) , Bằng khen GD ĐH Huế, Hiệu trưởng ĐH Y dược Huế, tham gia lớp cảm tình Đảng và là Đảng viên, rất nhiều thành tích tham gia nhiều hoạt động tình nguyện.iệu trưởng ĐH Y dược Huế, tham gia lớp cảm tình Đảng và là Đảng viên, rất nhiều thành tích tham gia nhiều hoạt động tình nguyện.

Sinh viên tiêu biểu