Sinh viên tiêu biểu

Nguyễn Kim Dung

Đại học Lâm Nghiệp

Giấy khen của Khoa về công tác học tập và lao động, Giấy khen của trường về thành tích học tập, theo học lớp cảm tình Đảng, thi cuối kỳ đạt kết quả loại giỏi, Tham gai hoạt động tình nguyện cho hội máu, giúp đỡ vùng khó khăn, ngày hội thể thao. Thành viên CLB vì môi trường, tham gia tình nguyện hè trong công tác tìm phòng trọ cho khóa mới, tham gia tình nguyện cho đại hội bầu cử, tham gia các phong trào của lớp, trường.

Sinh viên tiêu biểu