Hình ảnh các năm

HÌNH ẢNH CÁC NĂM

LỄ TRAO GIẢI
GALA DINNER
NHÂN VẬT KIẾN TẠO
NHÂN VẬT SỐNG ĐẸP
THAM QUAN THÀNH PHỐ VÀ KHOÁ HỌC GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
GALA DINNER
LỄ TRAO GIẢI
NHÂN VẬT SỐNG ĐẸP
NHÂN VẬT KIẾN TẠO
THAM QUAN THÀNH PHỐ VÀ KHOÁ HỌC GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
HẠNG MỤC KIẾN TẠO
HẠNG MỤC SỐNG ĐẸP
LỄ TRAO GIẢI
THAM QUAN THÀNH PHỐ