Trang Chủ

KOVA Prize
KOVA Prize
KOVA Prize
KOVA Prize
KOVA Prize
KOVA Prize

CẢM HỨNG SÁNG LẬP

Để thắp lên niềm tự hào dân tộc và vinh danh những tấm gương xuất sắc của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, năm 2002, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã cùng PGS.TS Nguyễn Thị Hòe – Phó Chủ tịch Hội nữ trí thức Việt Nam sáng lập nên Giải thưởng KOVA.

Xem thêm

HẠNG MỤC

KIẾN TẠO

Dành cho công trình nghiên cứu đã được ứng dụng và đạt hiệu quả cao

TRIỂN VỌNG

Dành cho sinh viên học lực xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học

SỐNG ĐẸP

Dành cho những hành động đẹp và nhân văn

NGHỊ LỰC

Dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt nhưng vẫn nỗ lực học giỏi